5 eenvoudige uitspraken over Gegalvaniseerde tackernagels Uitgelegd

Het inbouwsysteem is over hetzelfde merk mits een closetpot. Het element zit in een metalen frame het in het blauw gecoat. En kan zijn uitgerust betreffende ons geluidsarm inbouwspoelreservoir in hoogwaardige kunststof, voorzien met een anticondensisolatie en een vriendelijk aansluitgarnituur voor het waterdicht bevestigen over dit spoelreservoir op de closetpot. De spoelinrichting is standaard uitgerust betreffende ons waterbesparende dubbel instelbare leegloopinrichting (3 tot 7,5 liter). Dit bezoekluik is afgedekt met een lp in kleurvaste kunststof betreffende 2 in het deksel geïntegreerde drukknoppen. Specificaties Type : inbouw vanwege systeemwand /lichtwegend wand. Afmetingen : 500x1045mm diepte 120mm In hoogte verstelbaar : 0 20cm Voorzien voor standaard hangclosets tot maximaal 60cm lengte Bediening : drukknop in kunststof Wit grote en korte bol Een leegloopinrichting betreffende overloopbuis en klep kan zijn voorzien met ons dubbel instelbaar waterbesparend doseersysteem tussen 3 tot 7,5liter. Een montage gebeurt in overeenstemming met de voorschriften betreffende de fabrikant en een aanduidingen op een organiseren. Portiersgebouw containerpark Boom 182

Hiertoe geraken wapeningen, miniem 4 staven ieder meter, met een diameter aangaande 6 mm, uit de voegen in een druklaag geplooid. Die druklaag kan zijn doorlopend aan een steunpunten te wapenen. De wapeningen worden in de langsvoegen geplaatst. Teneinde een aanhechting betreffende de geprefabriceerde welfsels te herstellen, worden een welfsels lichtwegend bevochtigd betreffende mineraalwater en gezuiverd van allerlei onreinheden. De druklaag moet beschermd worden tegen vorst, harde regen en voortijdige indroging. Om een luchdichtheid met een plafonds te hernieuwen, worden de holle kanalen in de welfsels ter hoogte aangaande de muuropleg opgevuld. Toepassing Volledige dakplaat Portiersgebouw containerpark Boom 107

Ze geraken geleverd en geplaatst betreffende inbegrip over de handgrepen, schuimstraler, een nodige fittingen en koppelstukken voor connectie op een buizen, bijhorende verchroomde rozetten, alsook al die in het speciaal bestek voorziene toebehoren (bijvoorbeeld een douchegarnituur, kettinghouder met stop ofwel trekkwast,...) muurmengkranen thermostatische douchemengkraan + armatuur FH st Het betreft het afleveren, publiceren en aansluiten met ons thermostatische doucheset. De douchemengkraan met thermostatisch kalkwerend binnenwerk heeft ons weet antiverbrandingsveiligheid de onmiddellijke sluiting bij onderbreking met dit koud water. Aan een buitenzijde een thermische anti-verbrandingsisolatie. Regelbaar in temperatuur tussen 35 C en 41 C. Voorzien aangaande Dubbele temperatuurbegrenzing: 1ste, ontgrendelbaar, op 39 C; 2de vergrendeld op 41 C. Betreffende keramisch binnenwerk kwartdraai wegens debietregeling. Thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren met ons sleutel. Debiet ingesteld op 8 l/min Portiersgebouw containerpark Boom 193

Een warmtepomp werkt bij buitentemperaturen tussen -15 C en +35 C. Dit gebruikte koelmiddel kan zijn R410A en voldoet met de huidige regelgeving. Een installatie moet een huidige regelgeving inzake koelvloeistofsystemen naleven. De buitenunit welke op het dak gemonteerd is is uitgerust betreffende ons warmtewisselaar bestaand uit koper met opgeperste aluminiumlamellen. Een buitenunit moet ons nominaal warmtevermogen hebben van ten minste 4,86 kw bij -7 C. Nader is een buitenunit voorzien betreffende ons hermetische rotatieve compressor met inverter-technologieen met ons lage opstartstroom, een vermogensregelaar met het type inverter betreffende frequentievariatie in stappen aangaande 5 Hz/sec, een volkomen aangaande temperatuur- en drukbeveiligingen wegens een interne temperatuur en druk, axiale hoog rendementsventilatoren met inverter-technologieen, een geoptimaliseerd ontdooiingsysteem, ons geheel over elektronische printplaten die wensen vanwege de visualisering met de werkingsparameters. COMPRESSOR Een compressor is betreffende dit type hermetische twin rotary inverter. De smering gebeurt via ons (interne) oliepomp waarbij de temperatuurregeling en dit temperatuurbehoud worden regelmatig door ons systeem dat kan zijn geïntegreerd in de compressorbehuizing.een motor koelt af via de aangezogen gassen en is beschermd via temperatuursensoren en een overspanningsbeveiligingsrelais. Portiersgebouw containerpark Boom 214

Een voegen is opgespoten met ons overschilderbare acrylaatkit in witte kleur. Het pleisterwerk is schilderklaar afgewerkt vanwege een bewoner en voorbehandeld met ons watergedragen primer met hoog penetratievermogen op fundering aangaande kunstharsen. Inzet wandbepleistering gipspleisters/dikpleisters op metselwerk wandvlakken twee Meting FH m meeteenheid: ieder m2 meetcode: netto oppervlakte, al die openingen groter vervolgens 0,5 m2 geraken afgetrokken. De pleisterwerken bestaan niet vatbaar wegens verrekeningen ook niet in een dikte. aard over de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) wandbepleistering gipspleisters/dikpleisters op metselwerk dagkanten FH m Meting meeteenheid: ieder lopende m meetcode: netto lengte betreffende een dagkanten en het lijstwerk waarvan een breedte minder is vervolgens 30 cm. Een pleisterwerken bestaan niet vatbaar wegens verrekeningen ook ook niet in een dikte. aard over de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH). Portiersgebouw containerpark Boom 139

214 Waarborgen 2 jaar omnium op het geheel en tien jaar op de compressor, ook op de verplaatsing, onderdelen en werkuren. Een waarborg vangt met bij een voorlopige oplevering ofwel vanaf een ingebruikname van een installatie warmtepompen - lucht-drinkwater betreffende binnen- en buitenunit (split-systeem) FH st Dit betreft het afleveren, publiceren, aansluiten en in dienst stellen met ons lucht / water warmtepomp splitsysteem wegens de verwarming betreffende dit gebouw. Dit met inbegrip betreffende alle koeltechnische leidingen, een meetrapporten, keuringsverslagen, enz. Buitenunit Deze buitenunit kan zijn standaard uitgerust met invertertechnologie en voldoet miniem met de volgende kenmerken: Een buitenunit is een onderdeel betreffende een monosplitsysteem met het type lucht mineraalwater in een buitenopstelling; Een apparaten worden vanuit fabriek geassembleerd en voorgevuld met ons hoeveelheid koelmiddel R410A en geraken stuk voor stuk met elektrische en koeltechnische testen onderworpen; Een benodigde grondruimte vanwege een buitenunit kan zijn beperkt en bedraagt minder dan 0.35 m². Een luchtinlaat bevindt zich aan een voor- en zijkant waardoor de buitenunits anti elkaar kunnen geraken gemonteerd. In normale omstandigheden moet de COP minimaal 4,42 bedragen (nominale functie, voor een buitenluchttemperatuur over +7 C en een watertemperatuur betreffende +35 C).

138 na voltooiing aangaande alle ruwbouwelementen welke in aanraking komen betreffende een bepleisteringen: d.w.z. na plaatsing van het buitenschrijnwerk en beglazing, na het dit dichten over sleuven met ingewerkte leidingen betreffende een cementmortel, kokers, doorgangsbuizen, vóór plaatsing van het binnenschrijnwerk (binnendeuren, keukens, inbouwkasten, ), vóór het leggen van vloertegels ofwel bekledingen, vóór de montage betreffende eventuele opbouwleidingen. OMGEVINGSINVLOEDEN Een uitvoering van de pleisterwerken moet plaatsvinden in regen- en winddichte ruimten. De door de fabrikant voorgeschreven uitvoeringsomstandigheden m.b.t. temperatuur (min 5 C en max 30 C) en vochtigheidsgraad aangaande een ruimte en een ondergrond dienen te geraken nageleefd. Bepleisteren op metselwerk en/of beton mag pas voordoen na de krimp ten gevolge met dit opdrogen gebeurd kan zijn (ten minste 6 weken oud). Bepleistering op bevroren ofwel ontdooiende ondergronden kan zijn verboden, evenals pleisterwerken voor vorstrisico s (tot vier weken na een werken). BESCHERMINGSMAATREGELEN - STELLINGEN Al die segmenten die niet gepleisterd worden geraken nauwgezet beschermd anti vervuiling en beschadiging (d.m.v. afplakken met bouwfolie, beschermende tape en/ofwel papier). Er wordt strikt op toegezien om geen stellingen te plaatsten op watervoerende of elektrische leidingen. Bij vastgestelde beschadigingen horen te die geraken vervangen! Gaten in een steunwanden mogen enig worden geschapen na voorafgaandelijke toelating van een architect. Alle materialen en bouwelementen bevuild via de aannemer pleisterwerken moeten via hem met geschikte middelen worden gereinigd, zonder ze te beschadigen. Beschadigingen aangebracht via de aannemer pleisterwerken geraken op bestaan kosten hersteld. Ook zo de pleisterwerken via derden zullen gespleten geraken, gaat een aannemer een beschadigingen repareren. PROFIELEN EN VERSTERKINGEN Er worden hoekprofielen voorzien op alle uitspringende hoeken en randen zowel horizontaal wanneer verticaal, betreffende dit oog op ons stootvaste en strakke afwerking. Stopprofielen geraken voorzien bij al die aansluitingen op overige bouwelementen (buitenschrijnwerk) en/of de beëindiging aangaande het pleisterwerk.

147 53. BINNENVLOERAFWERKINGEN binnenvloerafwerkingen - algemeen Materialen Een capaciteit met de gebruikte materialen moet overeenstemmen met een bestemming van een lokalen en de te verwachten gebruiksbelastingen. De aannemer legt voorafgaandelijk ons kleurenkaart, stalen en desnoods gevraagde attesten, alsook ons technische documentatie betreffende alle voorbehandelingsproducten, hechtingsmaterialen, elastische kitten, e.d. ter goedkeuring vanwege aan een architect. De voorgelegde stalen moeten read more dit gemiddelde uitzicht, kleur(en) en oppervlaktestaat met de uiteindelijke bezorging vertonen. Een maatafstemming dien overeenstemmen betreffende een modulatie over dit plaatsingspatroon en de uitvoeringstechniek. Voor de voorlopige oplevering overhandigt de aannemer een onderhoudsvoorschriften voor de geplaatste binnenvloerafwerkingen met een bouwheer. Een vloerafwerkingen mogen slechts uitgevoerd worden in een winddicht gebouw en na voltooiing aangaande de pleisterwerken. Een aannemer controleert een conditie van de ondervloer (ponssterkte, vochtgehalte, vlakheid, horizontaliteit, laagdikte en pashoogte) en deelt bestaan eventuele opmerkingen mee met de architect. Een vloerafwerkingen mogen slechts geplaatst worden als voldaan kan zijn aan de klimatologische condities i.f.v. een soort bekleding. Voor vloerverwarmingssystemen dien het via de fabrikant voorgeschreven opstartschema uitgevoerd worden vóór dit posten aangaande de betegeling. Daar moet minstens één volledige opwarmings- en afkoelingscyclus doorlopen worden. Een eventuele scheidingslijn tussen meerdere bevloeringsmaterialen in aaneengrenzende ruimten moet tussen dit deurblad voorzien worden.

De aannemer voorziet een nodige uitsparingen, leidingdoorvoeren en zettingsvoegen bijvoorbeeld aangeduid op de organiseren. Eventuele zettingsvoegen geraken uitgevoerd via middel aangaande een samendrukbare voeg betreffende summier 10 mm dikte. STORTEN Een funderingssleuven geraken pas gevuld met beton nadat de afmetingen en peilen samen met de architect werden gecontroleerd. De aannemer verwittigt de architect minstens 2 werkdagen vóór het storten van de funderingen. Dit beton is zo vlug geoorloofd na een uitgraving over een sleuven gestort op ons horizontaal effen, pluizige, stabiele en schone ondergrond, desgewenst voorzien met ons geomembraan. Zo op het moment betreffende dit storten een bodem met een uitgegraven sleuf te krachtig uitgedroogd of doorweekt kan zijn ofwel blootgesteld is geweest met vorst-dooi-cycli, dien een aangetaste laag op onkosten over een aannemer geraken verwijderd en verwisselen door verdicht zand. Het beton wordt zodanig gestort en verdicht dat daar nauwelijks enige holte tot stand komt. Het bovenvlak wordt horizontaal en effen afgewerkt tot op een vereiste peilen. Funderingsstroken horen te ononderbroken gebetonneerd geraken tot met een eventuele zettingsvoegen. Een aannemer voorziet een nodige protectie over een betonoppervlakken bij nadelige weersomstandigheden. De in artikel voorziene aardingslus wordt geplaatst op de bodem aangaande de funderingssleuven aangaande de buitenmuren zoals aangeduid op de organiseren funderingszolen en -stroken - ongewapend beton VH m3 Meting meeteenheid: m3 Portiersgebouw containerpark Boom 71

50 een gemeentelijke voorschriften en nutsleidingen de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen op de werf een opties tot de aanvoer en dit stockeren over bouwmaterialen het posten met stellingen de opstelling aangaande vriendelijk materieel (graafmachines, kranen, ) een eventuele voorafgaande sloopwerken de gebeurlijke aanbouw tegen en een bijhorende afwerkingen met scheidingsmuren ofwel bestaande constructies,. Een werken geraken gelijktijdig uitgevoerd met een vatbaarheid van de infrastructuurwerken met een inrichting aangaande het containerpark. De uitvoering zal in onderling overleg tussen de meerdere aannemers en een bouwheer geregeld geraken opdat een hinder tot ons minimum beperkt blijft en de werken aaneensluitend mogen worden uitgevoerd. De aannemer houdt bij bestaan inschrijving rekening met die uitvoeringsmethode en mag later geen enige bijkomende vergoeding vragen ten gevolge betreffende die werkwijze. Hij volgt strikt een gemaakte afspraken na aannemingsmodaliteiten burgerlijke aansprakelijkheid PM Een aannemer is verantwoordelijk vanwege iedere beschadiging die hij gedurende of via zijn werken zou toebrengen aan bouwwerken, boedel, beplanting, wegenis, nutsleidingen, e.d. ofwel aan derden ook aan hun man als aan hun goederen. Dit betreft de genoeg contractuele aansprakelijkheid volgens artikel 1382 tot en met 1386 over dit Burgerlijk Wetboek aannemingsmodaliteiten volledigheid betreffende inschrijving PM Een opsomming van de prestaties in dit bestek moet wanneer ook niet beperkend geraken beschouwd.

De minimale diameter aangaande een beschadiging bedraagt 10 mm of het product aangaande lengte x hoogte betreffende enige overige beschadiging bedraagt meer vervolgens 100 mm². Voor een steekproef, behalve een perserij, aangaande 100 stenen zullen minimaal 90 stenen aanwezig zijn met één onbeschadigde strek en één onbeschadigde kop. Het aantal bakstenen met fouten mag niet groter bestaan vervolgens 10%. Geraken als fouten beschouwd: De aanwezigheid betreffende insluitsels die door zwelling mogen aanleiding melden tot afschilferingen in dit oppervlak met een steen. Afschilferingen met een diameter minder dan 20 mm geraken niet beschouwd ingeval fouten. Een aanwezigheid in beide koppen of één strek met één of enkele scheuren welke langer zijn vervolgens 1/3 betreffende een hoogte van de steen en welke ons scheurbreedte hebben 0,2 mm. Wegens stenen die gebruikt moeten geraken in duidelijk duurzaam metselwerk mag dit aantal stenen met fouten niet groter bestaan vervolgens 5% en worden scheuren in kop of strek betreffende ons breedte 0,2 mm alsook wanneer fouten beschouwd dragende binnenmuur snelbouw/dikte 14 cm FH m3 Meting meeteenheid: per m³ meetcode: de lengte met een muren wordt gemeten in de as betreffende de muren, bij kruisingen is een dikkere muur doorgemeten. De hoogte wordt gemeten tussen de vloeren. Nauwelijks enig volume wordt tweemaal in rekening gebracht. Wordt afgetrokken: openingen betreffende ons oppervlakte groter dan 0,30 m²; het volume over constructieve elementen zoals lateien, balken, indien die uitzonderlijk gemeten worden. aard betreffende overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Inzet Dragende binnenmuren Portiersgebouw containerpark Boom 90

200 leidingnet & toebehoren - doorgaans Dit betreft een service, plaatsing en aansluitingen tot realisatie betreffende een bedrijfsklaar warmtedistributienet, betreffende inbegrip over al die toebehoren (bochten, T-stukken, aftakkingen, verbindingen, beugels, collectoren, ) en een vereiste drukproeven, met uitzondering over dit kraanwerk. Er geraken stalen leidingen aangewend voor een hoofdleidingen in een technische ruimte, verder geraken er kunststoffen leidingen gebruikt stalen buizen FH sog Schroefbare naadloze ofwel gelaste stalen buizen tot en met ND 32, vanaf DN40 bestaan het nietschroefbare naadloze stalen buizen, normale cyclus. Al die leidingen worden betreffende afschot naar de ketel ofwel ons aftapkraan gelegd opdat het precies kompleet kan geledigd geraken. Alle hoogste punten geraken voorzien met een ontluchtingsmogelijkheid (via radiator en/ofwel een automatische gemakkelijk te verzorgen ontluchter). De leidingen horen te uitgesneden worden betreffende een speciaal snijtoestel en nadien nauwgezet geraken afgebraamd; perfect rechtlijnig aangebracht worden, waarbij elke richtingsverandering of aftakking perfect haaks is gerealiseerd d.

Vormgeving Een voorzijde is herkenbaar met een afgeronde en brede warmwaterkanalen welke ons ononderbroken profiel vormen. De radiator is voorzien met een fabrieksmatig voorgemonteerd bovenrooster en 2 zijbekledingen. Een aanvoerbuis is geïntegreerd in een Portiersgebouw containerpark Boom 207

d. wordt voorafgaandelijk aan de werken bijeengebracht en reglementair gestort. De graafwerken dienen te, volgens een aard betreffende het terrein en volgens noodwendigheid, machinaal ofwel handmatig, uitgevoerd worden. Daar geraken geen verrekeningen toegestaan voor graafwerken die handmatig behoren te uitgevoerd geraken. Daar wordt uitsluitend in pluizige bouwputten gewerkt. Ingeval artikel betreffende bronbemalingen ook niet geregistreerd is in het bestek wordt deze vanzelf beschouwd mits een hinder met de aanneming, buiten recht op enige prijsverrekening. Mits al die voorschriften betreffende dit bestek en een organiseren nageleefd worden en mits nauwelijks schade is aangebracht met werken in uitvoering en/of met bestaande bouwwerken, wordt de uitvoeringswijze overgelaten juiste initiatief aangaande een aannemer, welke er de volle verantwoordelijkheid vanwege draagt. BESCHERMINGSMAATREGELEN De aannemer gaat zichzelf voor een aanvang betreffende de graafwerken ieder aangetekend schrijven informeren voor de gemeente daar waar de ondergrondse leidingen lopen en ofwel deze een risico kunnen inhouden voor een geplande werkzaamheden. Registratie en planaanvraag via het KLIP. Een verplichtingen wegens een aannemer, m.b.t. elektrische kabels worden verwoord in het AREI (artikel ) en dit ARAB (artikel 260bis). Voor beschadiging met ons ondergrondse kabel tijdens een uitvoering aangaande een werken gaat de aannemer hiertoe aansprakelijk worden gesteld. Een bezigheden mogen geen schade aanrichten aan de met de gang zijnde werken of aan bestaande bouwwerken. Een bodems over bouwputten en sleuven geraken beschermd anti elke beschadiging via water ofwel vorst. Iedere gebeurlijke beschadiging valt ten laste betreffende de aannemer. Een aannemer treft alle nodige schikkingen om afkalvingen tijdens een uitvoering over de werken te vermijden. Indien een graafwerken een stabiliteit aangaande bepaalde constructies in dit gedrang kunnen Portiersgebouw containerpark Boom 65

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *